Het Basisregister: een belangrijke mijlpaal in de realisatie van de samenwerking tussen SKF en KNGF

Vanaf 6 december jl. konden praktijken zich inschrijven in het Basisregister van het Praktijkregister Fysiotherapie, onderdeel van het Kwaliteitshuis Fysiotherapie. Uiteindelijk hebben zich gedurende de registratieperiode 776 praktijken ingeschreven. Alle informatie over het Basisregister en het Kwaliteitshuis Fysiotherapie staat op www.kwaliteitshuisfysiotherapie.nl

In één beweging... versterken we elkaar. Bekijk het verhaal van fysiotherapeut Thom May.

Uw mening is belangrijk.

Is de informatie op deze pagina duidelijk voor u?

‘Samen kunnen we veel meer!’

Na de Algemene Ledenvergadering van het KNGF op woensdag 9 juni spraken Henri Kiers en Guido van Woerkom nog even met elkaar. Over de uitslag, de stappen die al zijn gezet in de samenwerking én de planning voor de komende maanden, waarin zij gaan voor die ‘ene mooie beroepsorganisatie’.