bundelen-we-onze-krachten-2---onder-tekst.jpg
09 september 2021

Het Praktijkregister Fysiotherapie

In het Praktijkregister Fysiotherapie kunnen alle fysiotherapiepraktijken in Nederland werken aan de ontwikkeling en kwaliteit van fysiotherapie, op een manier die past bij de eigen situatie, ambities en wensen.

Van praktijkregister SKF naar het Kwaliteitshuis Fysiotherapie

Sinds 2014 bestaat er één praktijkregister, dat van de Stichting Keurmerk Fysiotherapie (SKF). Voor de samenwerking tussen het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) en SKF hebben we afgesproken het praktijkregister open te stellen voor alle fysiotherapiepraktijken in Nederland: het nieuwe Praktijkregister Fysiotherapie. Dit Praktijkregister wordt onderdeel van het Kwaliteitshuis Fysiotherapie, de onafhankelijke uitvoeringsorganisatie van het Praktijkregister Fysiotherapie én het Individueel Register Fysiotherapie. 

Vanaf december 2021 kunnen fysiotherapiepraktijken zich aanmelden voor het Praktijkregister Fysiotherapie. Het register zal per 1 januari 2022 in werking treden, als onderdeel van het Kwaliteitshuis Fysiotherapie. Deelname aan het Praktijkregister is vrijwillig. Het is een keuze van de praktijk om zich aan te sluiten. Aan deelname zijn voorwaarden en verplichtingen verbonden, deze voorwaarden staan verderop in dit document. 

Het doel
In het Praktijkregister Fysiotherapie kunnen alle fysiotherapiepraktijken in Nederland werken aan de ontwikkeling en kwaliteit van fysiotherapie, op een manier die past bij de eigen situatie, ambities en wensen. Het Praktijkregister Fysiotherapie biedt ruime mogelijkheden aan praktijken om te ontwikkelen, met een lerend systeem en waarbij van en met elkaar leren een belangrijk element is. 

De inrichting

Het Praktijkregister Fysiotherapie bestaat uit:

  • Het Basisregister
  • Ontwikkelpaden
  • Het label Keurmerk

Het Basisregister

Het Basisregister vormt de basis en is voorwaarde voor deelname aan het praktijkregister. Dit Basisregister is laagdrempelig en biedt ruimte voor ontwikkeling. Om ingeschreven te staan moet elke praktijk voldoen aan de entree-eisen van het Basisregister.

Entree-eisen:

  • Elke praktijk verklaart te voldoen aan de geldende wet- en regelgeving op het gebied van zorgverlening en de geldende standaarden van de beroepsgroep fysiotherapie.
  • Elke praktijk zal structureel maandelijks data aan (gaan) leveren aan de Landelijke Database Kwaliteit (LDK) en/of de Landelijke Database Fysiotherapie (LDF). (In de nabije toekomst worden deze twee databases samengevoegd.)
  • Elke praktijk onderschrijft de principes van een reflecterende leeromgeving.

Monitoring en toetsing:
Data
. Na de inschrijving wordt er gemonitord en getoetst of de data structureel (maandelijks) wordt aangeleverd. Alle praktijken ontvangen maandelijks een statusupdate over die datalevering.

Alle praktijken krijgen tijdens de eerste drie maanden na inschrijving de mogelijkheid om zich te het aanleveren van data te leren. Lukt het niet, dan is er ondersteuning.

Wet- en regelgeving, standaarden en reflecterende leeromgeving. Vanaf het tweede jaar van de inschrijving is er periodiek, om de twee jaar, een formatieve visitatie. Tijdens deze visitatie kan een praktijk, afhankelijk van de eigen wensen en behoefte, zich oriënteren op de ontwikkelpaden.

Ontwikkelpaden

Een ontwikkelpad is een traject waarin een praktijk zich kan ontwikkelen op een specifiek onderwerp, om ook zo bij te dragen aan de kwaliteit van de fysiotherapeutische zorg. Een praktijk kiest zelf voor een (of meerdere) ontwikkelpad(en). De paden zijn dus facultatief. De inhoud van de ontwikkelpaden wordt in 2022 bepaald.

Het label Keurmerk

Het label Keurmerk wordt toegekend aan praktijken die vrijwillig en op eigen initiatief hebben aangetoond op hoog niveau data te verzamelen en te gebruiken in een PDCA cyclus. Daarnaast zijn deze praktijken bezig met reflecterend leren, zowel op praktijk-niveau als op individueel niveau.