bundelen-we-onze-krachten-2.jpg
09 september 2021

Het Individueel Register Fysiotherapie

Het Individueel Register Fysiotherapie heeft als doel om continu de kwaliteit en professionele ontwikkeling van fysiotherapeuten te bevorderen.

Het beste van beide registers

Het Individueel Register staat vanaf december 2021 open en vervangt op termijn de bestaande individuele registers van Stichting Keurmerk Fysiotherapie en het KNGF (KRF NL). Bij het samenbrengen van de twee individuele registers zijn de overeenkomsten en verschillen naast elkaar gezet, om zo het beste te gebruiken van beide registers. Het register is openbaar: geregistreerde fysiotherapeuten zijn zichtbaar en vindbaar voor patiënten, verwijzers, collega’s en zorgverzekeraars. 

Bestaande registraties:  KRF NL en SKF

Voor de bestaande deelnemers SKF en geregistreerden in KRF NL die hun individuele registratie willen behouden veranderen de spelregels niet.

  • De bestaande normen voor geregistreerden in KRF NL blijven van toepassing tot het moment van herregistratie, op 1 januari 2025.
  • Voor fysiotherapeuten die geregistreerd staan in het individuele register SKF is het nieuwe reglement van toepassing op het moment van herregistratie, dat moment is individueel bepaald.

Nieuwe inschrijvingen vanaf 1 januari 2022

De nieuwe registratienormen van het Individueel Register zijn vanaf 1 januari 2022 van toepassing voor fysiotherapeuten die zich voor het eerst registreren én herintreders.

De inrichting

Binnen het  Individueel register Fysiotherapie zijn er:

  1. Deelregisters
  2. Aantekeningenregisters

Het reglement

Het reglement voor het Individueel register is onderdeel van de besluiten waarover beslist wordt tijdens de ALV van het KNGF, op 29 september 2021 en nu alleen beschikbaar voor leden van het KNGF, via kngf.nl/alv.