30 september 2021

Nieuws en video's

Bekijk onze nieuwsberichten en video-opnames

We gaan verder!

30 september 2021. Tijdens de extra Algemene Ledenvergadering (ALV) van het KNGF op woensdag 29 september stemden de leden van het KNGF voor het inrichten van één platform voor de ontwikkeling en positionering van de beroepsgroep fysiotherapie en het bestuurlijk samengaan van SKF en KNGF. Vanaf 1 januari 2022 organiseren we daarmee één plek voor de individuele registratie en praktijk registratie van onze beroepsgroep. De besturen van SKF en KNGF zijn verheugd over deze uitslag: het is een historisch moment voor beide organisaties en geeft een belangrijke impuls aan de verdere inrichting van het Kwaliteitshuis Fysiotherapie en de benodigde commissies. KNGF-leden, bedankt voor jullie stem!

In één beweging bundelen we onze krachten.

9 september 2021. nieuwsbrieven KNGF en SKF. Zoals je weet werken SKF en KNGF hard aan het samengaan van de beide organisaties en we zetten grote stappen! Natuurlijk met hulp van leden, deelnemers en geregistreerden. Met de input die we tijdens de vragenuurtjes kregen (je kunt je nog aanmelden voor dinsdag 14 september) maakten we de websitepagina met vragen en antwoorden op skfenkngf.nl up-to-date. En we maakten een samenvatting van de informatie over het nieuwe Kwaliteitshuis Fysiotherapie. Met aandacht voor een veelgestelde vraag: Wat verandert en er niet en wat wel? Ten slotte willen we je heel graag de eerste film laten zien: In één beweging met fysiotherapeut Nicky van Melick.

Op naar de volgende stap!

19 juli 2021. Donderdagavond 8 juli spraken we met de deelnemers van de online bijeenkomsten in maart over de nieuwste stappen in de samenwerking tussen SKF en KNGF. We presenteerden de laatste stand van zaken en gingen in gesprek over de inrichting van het individueel register en de opzet en uitbreiding van het praktijkregister. Het was een interessante avond met veel inbreng van collega-fysiotherapeuten (deelnemers SKF, KRF NL-geregistreerden en KNGF-leden).

Na de zomer, eind augustus en begin september, organiseren we opnieuw bijeenkomsten. Hiervoor ontvangen alle geregistreerde fysiotherapeuten (SKF en KRF NL) en KNGF-leden binnenkort een persoonlijke uitnodiging. Ben je er ook bij? Graag

Samen kunnen we veel meer.

15 juni 2021. Na de Algemene Ledenvergadering van het KNGF op woensdag 9 juni spraken Henri Kiers en Guido van Woerkom nog even met elkaar. Over de uitslag, de stappen die al zijn gezet in de samenwerking én de planning voor de komende maanden, waarin zij gaan voor die ‘ene mooie beroepsorganisatie’. 

Een nieuwe fase in de samenwerking tussen SKF en het KNGF. 

10 juni 2021. Tijdens de ALV van het KNGF op woensdag 9 juni stemden KNGF-leden voor de uitgangspunten, ambities en de (op basis daarvan) voorgestelde uitwerking voor de samenwerking. Dat is goed nieuws.

Nu kunnen we concrete stappen zetten, voor:

  • Eén individueel register voor de beroepsgroep fysiotherapie
  • Eén praktijk register voor de beroepsgroep fysiotherapie, met ruimte voor het maken van passende keuzes
  • Eén database van en voor de beroepsgroep fysiotherapie

Zo versterken we onze positie en kunnen we onze beroepsgroep in de volle breedte optimaal positioneren. Gezamenlijk gaan we aan de slag om de onderdelen zo concreet mogelijk in te vullen, zodat we na de zomer een uitgewerkt voorstel kunnen presenteren aan SKF-deelnemers, KNGF-leden en KRF-geregistreerden. 

Introductie webinars maart 2021: Henri Kiers en Guido van Woerkom

Nieuwsberichten over de samenwerking: website SKF

20 november 2020: verkenning samenwerking KNGF en SKF
17 december 2020: Update verkenning samenwerking SKF-KNGF
22 januari 2021: Uitnodiging: vragenuur samenwerking KNGF & SKF
5 februari 2021: KNGF en SKF ondertekenen samenwerkingsafspraken
9 februari 2021: Wegens succes tweede webinar op 18 februari
4 maart 2021: (gesloten) Deelnemersraadpleging
2 april 2021: Update online bijeenkomsten KNGF & Keurmerk Fysiotherapie

Nieuwsberichten over de samenwerking: website KNGF

mei 2021. Artikel FysioPraxis.
28 april 2021. Factsheet 1. Data.
2 maart 2021. Het verslag van de klankbordgroep dinsdag 2 maart.
5 januari 2021 deelden SKF en het KNGF de ambities en het concept waarin de samenwerking kan plaatsvinden.
18 december 2020. Vragen en antwoorden over SKF, KNGF, SPO en het praktijkregister.
18 en 20 november 2020 informeerden de voorzitters van SKF en KNGF de deelnemers en leden over de samenwerking.
Uitkomst ledenraadpleging praktijkregister SKF en KNGF.
Voorzitters SKF en KNGF verkennen de mogelijkheden tot samenwerking.