kngf_beeld14-559x255-def.jpg
16 april 2021

SKF en KNGF ondertekenen samenwerkingsafspraken

De samenwerkingsafspraken.

Op 4 februari 2021 hebben de besturen van SKF en KNGF vastgelegd hoe de verdere invulling van de samenwerking aan de hand van gezamenlijk geformuleerde uitgangspunten en ambities vorm krijgt.

  • SKF en KNGF willen de krachten bundelen om de positionering/positie van de fysiotherapie en de fysiotherapeut te versterken, vanuit de visie dat kwaliteit de start van belangenbehartiging is.
  • SKF en KNGF werken gedurende 2021 toe naar één register voor individuele registraties inclusief de formeel erkende deel- en aantekeningenregisters met ruimte voor het zichtbaar maken van specifieke vaardigheden en competenties;
  • SKF en KNGF werken gedurende 2021 toe naar één praktijkregister voor de beroepsgroep fysiotherapie, waarin ruimte wordt geboden aan alle praktijken om keuzes te maken voor onderdelen/activiteiten/modules die passen bij de wensen en context van de praktijk.
  • SKF en KNGF willen de bestaande databases (LDK, LDF) samenvoegen, door ontwikkelen en inzetten voor onderzoek, vakinhoudelijke ontwikkeling en positionering van de beroepsgroep fysiotherapie. Deze database zal onderdeel uitmaken van een ontwikkelplatform waarin alle partijen (inhoudelijk en commercieel betrokken) die zich bezighouden met de ontwikkeling van het vak en de beroepsuitoefening.

Beide besturen spreken met ondertekening van deze afspraken hun vertrouwen uit in een positieve uitkomst, maar definitieve besluitvorming kan uiteraard pas plaatsvinden na instemming van SKF-deelnemers en KNGF-leden. Er moet nog veel gebeuren, waarbij ook input van het werkveld van groot belang is. In maart worden hiervoor verschillende webinars georganiseerd.  

De bouwtekening is klaar
SKF-voorzitter Henri Kiers en KNGF-voorzitter Guido van Woerkom hebben naar aanleiding van de ondertekening van de afspraken een gezamenlijke verklaring afgelegd: ‘We zijn blij dat we met deze afspraken nu de weg naar vergaande samenwerking kunnen inslaan. De bouwtekening is klaar, het komt nu aan op constructie en afwerking. Daarbij zullen we nog best de nodige hobbels tegenkomen, maar we zijn er van overtuigd dat we er uitkomen. Met instemming van deelnemers en leden staat er eind 2021 een robuust kwaliteitshuis, waarmee we gezamenlijk eens en vooral zichtbaar maken voor de buitenwereld hoe de beroepsgroep haar kwaliteit regelt en borgt. Hiermee geven we vorm en inhoud aan het credo dat kwaliteit wordt bepaald door de beroepsgroep zelf.’