kngf_beeld16-559x255-def.jpg
09 september 2021

Dossier samenwerking SKF en KNGF

Alle informatie over de samenwerking.

Stichting Keurmerk Fysiotherapie (SKF) en het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) werken samen. Een samenwerking om krachten te bundelen en zo de fysiotherapie optimaal te positioneren. De visie van beide organisaties op het vak is: we geloven in de kracht van het vak fysiotherapie en de waarde van fysiotherapie voor patiënt en maatschappij. 

Sinds 2020. Hoe ziet de samenwerking eruit? 

De voorzitters van beide organisaties spreken elkaar al langer, maar na de KNGF-ledenraadpleging over het praktijkregister in de zomer van 2020, kregen deze gesprekken een extra boost. Aan onderwerp ‘praktijkregister’ werd de ambitie ‘bundelen van de krachten’ toegevoegd. Alles om vanuit kwaliteit en de toegevoegde waarde van fysiotherapie, de beroepsgroep optimaal te positioneren in de Nederlandse gezondheidszorg. Deze plannen en ambities werden gecombineerd in het driepijler-model en getoetst bij een groep collega’s, fysiotherapeuten en stakeholders.

September 2021
Op woensdag 29 september stemden de leden van het KNGF voor het inrichten van één platform voor de ontwikkeling en positionering van de beroepsgroep fysiotherapie en het bestuurlijk samengaan van SKF en KNGF. Vanaf 1 januari 2022 organiseren we daarmee één plek voor de individuele registratie en praktijk registratie van onze beroepsgroep. De besturen van SKF en KNGF zijn verheugd over deze uitslag: het is een historisch moment voor beide organisaties en geeft een belangrijke impuls aan de verdere inrichting van het Kwaliteitshuis Fysiotherapie en de benodigde commissies. 

Het 3-pijlermodel

Pijler 1: Het Kwaliteitshuis Fysiotherapie.  
Het Kwaliteitshuis Fysiotherapie bestaat uit het Individueel Register Fysiotherapie en het Praktijkregister Fysiotherapie. Meer informatie over het Kwaliteitshuis Fysiotherapie vind je ook in dit document. Vanaf december 2021 is het mogelijk om te registreren in het Praktijkregister Fysiotherapie. Het Kwaliteisthuis Fysiotherapie is er vanaf 1 januari 2022. Vragen en antwoorden over het Kwaliteitshuis Fysiotherapie verzamelen we hier.

In pijler 2 wordt een ontwikkelplatform ingericht. 
Een plek voor alle inhoudelijke initiatieven voor en door de beroepsgroep. Binnen dit platform worden professionele standaarden ontwikkeld, wettelijke kaders doorvertaald én de criteria en eisen voor beide registers voorbereid.   

De bestaande databases LDK en LDF worden samengevoegd, doorontwikkeld en verder ingezet voor onderzoek, vakinhoudelijke ontwikkeling en positionering van de beroepsgroep fysiotherapie. 

Meer informatie over dit ontwikkelplatform volgt eind 2021/begin 2022.

Pijler 3 richt zich op belangenbehartiging en positionering. Kwaliteit is steeds het begin van die belangenbehartiging. Positionering vanuit de kracht van ons vak! 

Maart/april 2021: online bijeenkomsten

In maart nodigden Henri Kiers en Guido van Woerkom alle leden van het KNGF, geregistreerden KRF NL en deelnemers SKF uit om tijdens online bijeenkomsten mee te praten over de samenwerking. 800 fysiotherapeuten zagen de presentatie van het nieuwe kwaliteitshuis en gaven hun mening over de inhoud. Maar liefst 86% van de aanwezige deelnemers, leden en geregistreerden, kon zich vinden in de plannen die gepresenteerd werden. Na de bijeenkomsten verzamelden we de meestgestelde vragen, daarnaast komen er factsheets met verdiepende informatie. Het eerste factsheet: data.

Augustus en september: online vragenuurtjes

Tijdens de online vragenuurtjes was het mogelijk om vragen te delen over de volgende stappen in de voorbereiding op het samengaan: over Het Kwaliteitshuisfysiotherapie met Praktijkregister Fysiotherapie en het Individueel Register Fysiotherapie. Na de bijeenkomsten maakten we een document over het Kwaliteitshuis. De vragen die gesteld werden verwerkten we op de website. 

Jouw inbreng is belangrijk!

De inbreng van leden, deelnemers en geregistreerden is onmisbaar. Natuurlijk houden we je via onze nieuwsbrieven en op de website steeds op de hoogte en blijven we je vragen naar jouw inbreng en mening.