03 november 2021

Kwaliteitshuis Fysiotherapie: vragen en antwoorden

Het Kwaliteitshuis Fysiotherapie bestaat uit een Individueel Register Fysiotherapie en een Praktijkregister Fysiotherapie. Hieronder vindt u per onderdeel de meest gestelde vragen en antwoorden.

Kwaliteitshuis Fysiotherapie

Wat is het Kwaliteitshuis Fysiotherapie?
Het Kwaliteitshuis Fysiotherapie is het kwaliteitsregister voor onze beroepsgroep en bestaat uit 2 registers: het Individuele Register Fysiotherapie en het Praktijkregister Fysiotherapie. Kwaliteitshuis Fysiotherapie (Basisregister Fysiotherapie en label Keurmerk). Het is tot stand gekomen door het samengaan van de Stichting Keurmerk Fysiotherapie (SKF) en KRF NL: het kwaliteitsregister van het KNGF. 
Het Kwaliteitshuis Fysiotherapie is een onafhankelijk kwaliteitsregister voor fysiotherapeuten en voor fysiotherapiepraktijken dat fysiotherapeuten inzicht geeft in de kwaliteit van hun fysiotherapeutisch handelen als start van het  proces van continu leren en verbeteren (continuous professional development).

Alle vragen en antwoorden over het Kwaliteitshuis Fysiotherapie vindt u op deze pagina

Individueel Register Fysiotherapie

Wat is het doel van het Individueel Register Fysiotherapie?
Het Individueel Register Fysiotherapie heeft als doel om continu de kwaliteit en professionele ontwikkeling van fysiotherapeuten te bevorderen.

Wat is het Individueel Register Fysiotherapie?
In het Individueel Register Fysiotherapie worden de 2 bestaande individuele registraties (SKF en KRF NL) ondergebracht. Daarnaast wordt er gewerkt aan een nieuwe regeling voor het Individueel Register. Na herregistratie zal deze nieuwe regeling van toepassing zijn op alle geregistreerde fysiotherapeuten Ook fysiotherapeuten die zich voor het eerst registreren of zich na een onderbreking opnieuw willen registreren komen in deze nieuwe regeling terecht. De nieuwe regeling zal in 2022 worden opengesteld.

Alle vragen en antwoorden over het Individueel Register Fysiotherapie vindt u op deze pagina

Praktijkregister Fysiotherapie

Wat is het doel van het Praktijkregister Fysiotherapie?
In het praktijkregister Fysiotherapie kunnen alle fysiotherapiepraktijken in Nederland werken aan de ontwikkeling en kwaliteit van fysiotherapie, op een manier die past bij de eigen situatie, ambities en wensen. Het Praktijkregister Fysiotherapie biedt ruime mogelijkheden aan praktijken om te ontwikkelen, met een lerend systeem, waarbij van en met elkaar leren een belangrijk element is.

Wat is het Praktijkregister Fysiotherapie?
Het Praktijkregister Fysiotherapie bestaat uit: het Basisregister, ontwikkelpaden en het label Keurmerk. Bij de inrichting van het praktijkregister is steeds gesproken over een uitbreiding van het huidige praktijkregister van SKF, waardoor ruimte wordt geboden aan alle praktijken om keuzes te maken passend bij de wensen en context van de praktijk. Dit betekent een verruiming van de registratiemogelijkheden. Het label Keurmerk behoudt een duidelijk zichtbare plek in het praktijkregister Fysiotherapie. Het Praktijkregister Fysiotherapie is gebaseerd op de principes van reflecterend leren. De uitbreiding van het praktijkregister verloopt gefaseerd, startend met de inrichting van een basis praktijkregister (december 2021). Ontwikkelpaden worden op een later moment geïntroduceerd.

Meer informatie over het Praktijkregister Fysiotherapie vindt u ook op deze pagina
Alle vragen en antwoorden over het Praktijkregister Fysiotherapie vindt u op deze pagina.

Organisatie samenwerking

Blijft de streefdatum 1 januari 2022?
Vanaf 1 januari hanteren we naar buiten toe één voordeur voor de registers (het Kwaliteitshuis Fysiotherapie) en treden we voor de  beroepsvertegenwoordiging als één partij naar buiten.

Als de samenwerking niet doorgaat, wat gebeurt er dan?
Alle vragen in deze FAQ worden beantwoord ervan uitgaande dat het samengaan van KNGF en SKF doorgaat. We zijn al heel ver, maar er moeten nog wel belangrijke stappen worden gezet. Mocht de samenwerking onverhoopt toch niet gerealiseerd kunnen worden, dan mag u ervanuit gaan dat de situatie teruggedraaid zal worden naar hoe hij nu is. Therapeuten werkzaam voor een Keurmerk praktijk moeten dan, net als nu, ingeschreven zijn in het individuele Keurmerk register. Mocht dat nodig zijn dan kan dat met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2022. Daarom mag u in uw overwegingen ervan uitgaan dat de fusie definitief zal plaatsvinden.

Het KNGF

Ik ben lid van het KNGF. Ben ik dan automatisch ook lid van het Individueel Register Fysiotherapie?
Nee, het KNGF-lidmaatschap staat los van inschrijving in het register.
Wij hopen dat zo veel mogelijk fysiotherapeuten lid blijven of worden van de beroepsvereniging, iets wat bij veel andere beroepsgroepen bijna een vanzelfsprekendheid is.

Ik ben nu aangesloten bij SKF en wil lid worden van een beroepsinhoudelijke vereniging van het KNGF. Kan dat zonder KNGF-lidmaatschap?
Het KNGF is de vertegenwoordigende beroepsvereniging voor alle fysiotherapeuten, los van verbijzondering en werksetting. De beroepsvereniging vormt de basis vanuit de wettelijk beschermde titel van de fysiotherapeutische beroepsuitoefening (artikel 3 wet BIG). U kunt dus niet lid worden van een beroepsinhoudelijke vereniging zonder lid te zijn van het KNGF.